FAQ

Wat is FIRST® LEGO® League Junior en hoe werkt het in West-Vlaanderen in schooljaar 18-19?

Mogen we graag even uw aandacht voor iets echt interessants voor uw school:
We weten allemaal dat ‘techniek’ en ‘computationeel denken’ (lees: programmeren) belangrijk wordt in het basisonderwijs. Ook de nieuw term ‘STEM’ is belangrijk: exacte wetenschappen, techniek, engineering/ontwerp, toegepaste wiskunde, ook voor jonge kinderen. En daarbij ‘creativiteit’ koppelen is ideaal. We weten ook dat het niet zo evident is voor de leerkrachten om dit in te voeren tijdens de lessen. Daarom reiken wij jullie iets moois en haalbaar aan: de Junior First LEGO League.

We zijn echt overtuigd dat het een meerwaarde is voor jullie school en onderwijsplan. Ten andere, dit project werd goedgekeurd door alle pedagogische diensten uit West-Vlaanderen. En ja, het is echt gratis. We bieden jullie mooi en passend materiaal aan.
Laat het ons even kort voorstellen:
1) LEGO WeDo is fantastisch materiaal om te bouwen (techniek, ontwerpen, creativiteit) en te programmeren (met I-pad en robot).
2) jullie mogen gratis zo’n sets van WeDo en I-pads gebruiken
3) we voorzien op 3 locaties in West-Vlaanderen een ‘expo’ waar alle mooie ontwerpen naast elkaar komen te staan en gewaardeerd zullen worden door een jury.
4) we voorzien gratis bijscholing voor uw leerkrachten
5) de doelgroep is het 2e, 3e, 4e leerjaar
6) we hebben een prima regeling uitgewerkt
7) het project is heel goed didactisch uitgewerkt en gekoppeld aan het thema ‘Moon Mission’
8) voor iedereen is er een passende waardering voorzien
En nu wat uitgebreider:
1) zie www.ratoeducation.be/nl/wedo-20.html voor zo’n LEGO WeDo. Dit omvat een programmeerblok met Bluetooth communicatie naar de I-pad. Echt niet zo moeilijk en handig. De WeDo omvat ook een benaderingssensor, een motor, enkele tandwielen, gepaste LEGO blokjes, toffe kleuren … wij hebben reeds meerdere keren ondervonden (via techniekkampen, via opleidingen in onze Lego Studio, via workshops) dat de kinderen er ‘gek’ op zijn.
2) wij lenen gratis per school 4 zo’n WeDo-sets en 4 I-pads uit als er 1 à 4 klassen deelnemen. Bij meer klassen lenen we 8 zo’n WeDo sets en 8 I-pads uit. Deze krijg je voor twee weken zodat iedere klas deze systemen 1 dag of 2 halve dagen kan gebruiken. Deze haal je op maandagmorgen af bij ons en brengt ze vrijdagavond terug.
3) op de expo’s wordt het een echt ‘techniekfeest’ en je zal er andere scholen ontmoeten.
4) we beseffen dat het voor leerkrachten nieuw is. Daarom voorzien we gratis bijscholing en met bijscholingsattest. Echt waar, binnen 1,5 uur zal je er alles van kennen. Zo moeilijk is het niet. En we zullen heel wat info aanreiken, digitaal en op papier.
5) deze WeDo is perfect geschikt voor kinderen 2e tot 4e leerjaar. We hebben dit reeds uitgetest, en ongelooflijk, de kinderen zijn er direct mee weg. Het is hun leefwereld om met tablet om te gaan. We durven soms zeggen dat ze het beter kunnen dan een volwassenen … maar leerkrachten kennen natuurlijk de betere aanpak, het didactische … we moeten durven inzien dat de leerkracht het programmeren niet altijd beter hoeft te kunnen dan de kinderen.
6) we voorzien een goede organisatie: op maandag kom je het systeem ophalen, iedere klas kan één dag of 2 halve dagen het systeem gebruiken. Tot 6 leerlingen kan er in groep gewerkt worden per systeem. Het gaat over iets bouwen met LEGO blokjes en een bewegend onderdeel (dit is dan de WeDo). En dan moet de WeDo geprogrammeerd worden via I-pad (het zijn blokjes dat ze moeten plaatsen op de I-pad en dan draadloos naar de WeDo sturen en laten uitvoeren. Na deze 1-dag sessie in de klas met meerdere teams, kiezen jullie het beste team. Dit team schrijft zich dan in via de website voor de Expo. Dit kost €55, maar we betalen €25 terug na deelname aan de expo. We beseffen dat dit een financiëeltransactie gedoe is, maar wij hangen af van LEGO-nationaal en dat kan pas op deze manier. In ruil krijg je dan extra LEGO-blokjes volgens het thema Moon Mission. Dit team (dus 1 per klas), kan dan deelnemen aan de expo. De week vooraf aan de expo kan je opnieuw zo’n WeDo set en I-pad gratis lenen zodat het project verder kan verfijnd worden.
7) alles is didactisch gekoppeld aan het thema Moon Mission. Er kan dus een les aan besteed worden met de ganse klas. Zie het techneutenschrift op de pagina “uitdaging” volgens het principe: ‘Onderzoek, Maak, Test, Deel’. Een prima uitgewerkt geheel voor de leerkracht.
8) iedereen waarderen we: de deelnemend kinderen krijgen een aandenken tijdens de expo, ook een drankje. De klas krijgt een Inspireset (LEGO blokjes volgens thema), de school krijgt een unieke beker (in LEGO blokken gemaakt), een teken dat de school aan techniek, STEM en ‘computationeel denken’, doet.
Hierbij hopen we dat we jullie school voldoende kunnen motiveren om deel te nemen. Zet een stap in de digitale wereld, breng techniek op school op hoog niveau van 2e tot 4e leerjaar, laat de kinderen ‘computationeel denken’ (ze zullen het later echt nodig hebben), en voldoe aan het STEM-actieplan van de overheid.

Ik heb me ingeschreven via de Nederlandse site (http://juniorfirstlegoleague.nl/meedoen/registreren/#InschrijvingRegio) om zo te kunnen genieten van een extra lego-inspireset-doos. Er dient hiervoor 55 euro gestort te worden, ik kreeg hiervoor reeds mondelinge toestemming van de directie van mijn school. Wordt de overschrijving naar de school gestuurd, naar mij persoonlijk of via email?
Factuur wordt verzonden naar het inschrijvingsadres. Ook de Inspireset wordt geleverd door een koeriersdienst op het adres dat is ingegeven op de inschrijving op de website van Nederland.
Ik moet nog het BTW-nummer vragen aan de directie. Mag ik dan het formulier voor terugbetaling naar U terugsturen?
U mag na de deelname aan de expo het formulier, die je op de website kan vinden, terug sturen naar VIVES, coördinaten staan in het document.
In mijn klas zijn 16 leerlingen. Het is de bedoeling dat ze alle 16 (in drie groepjes bijvoorbeeld) aan het project werken in de klas. Klopt het dat slechts 6 leerlingen mogen deelnemen aan de expo? Of mogen de drie groepen deelnemen? Dan heb ik wel extra materiaal nodig als ze elk hun eigen creatie willen tonen.
Het is de bedoeling dat je beste team de klas komt afvaardigen op de expo (daarvoor heb je één set ter beschikking de week voor de expo) en ook één inspireset.
Is die expo toegankelijk voor alle kinderen van de klas, eventueel ook voor hun benieuwde (groot-)ouders?
Uit de ervaring van de voorbije expo’s leren we dat het beter is dat enkel het geselecteerde team (max. 6 leerlingen) naar de expo komt. Natuurlijk zijn begeleiders (leerkracht, directielid, evt. ouders die voeren) welkom.