Bijscholing

Ter voorbereiding op de expo’s, biedt VIVES op de 3 locaties gratis opleidingen voor de leerkrachten. Voor de deelname aan de expo en het werken in de klas kunnen er gratis sets met LEGO-WeDo’s en iPad’s uitgeleend worden en dit voor een periode van twee weken. Er kunnen maximum 4 sets uitgeleend worden aan een school met maximum 5 deelnemende klassen. Vanaf 6 deelnemende klassen kunnen er maximum 8 sets worden uitgeleend. Zie link Praktisch om te weten te komen waar en wanneer je een set kan ontlenen na inschrijving.

Hiervoor kan ingeschreven worden voor een sessie in uw regio. Voorwaarde om de bijscholing te kunnen volgen is dat de leerkracht met één groep leerlingen uit zijn/haar klas, zich inschrijft voor deelname aan een expo.